Sindbad Mystery (Sega SG-1000 Emulated)

Score: 20,500
World Ranking: 4
Scored By: jgkspsx (JGK)
96% Legit
jgkspsx avatar
Sindbad Mystery 20,500 points