Zanac (NES/Famicom)

Score: 130,170
World Ranking: 3
Scored By: GameAsylum (MRF)
100% Legit
GameAsylum avatar
Zanac 130,170 points
Zanac 130,170 points