Strider II [Easy] (Sega Master System)

Score: 10,629
World Ranking: 1
Scored By: mechafatnick (Na)
100% Legit
mechafatnick avatar
Strider II [Easy] 10,629 points