Fantasy Zone II (Sega Master System)

Score: 37,100
World Ranking: 6
Scored By: mechafatnick (Na)
100% Legit
mechafatnick avatar
Fantasy Zone II 37,100 points