Myth (ZX Spectrum Emulated)

Score: 48,759
World Ranking: 2
Scored By: gazzhally (GAZ)
80% Legit
gazzhally avatar
Myth 48,759 points