Score: 422,262
World Ranking: 1
Scored By: gazzhally (GAZ)
96% Legit
gazzhally avatar
The Empire Strikes Back [Wave 1 - Easy] 422,262 points
Comments