Shinobi (ZX Spectrum Emulated)

Score: 45,840
World Ranking: 2
Scored By: gazzhally (GAZ)
100% Legit
gazzhally avatar
Shinobi 45,840 points