Score: 792,126
World Ranking: 1
Scored By: gazzhally (GAZ)
100% Legit
gazzhally avatar
The Empire Strikes Back [Wave 2 - Medium] 792,126 points