Score: 2,023,600
World Ranking: 1
Scored By: ichigokurosaki1991 (XXX)
100% Legit
ichigokurosaki1991 avatar
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Sorcerer 2,023,600 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Sorcerer 2,023,600 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Sorcerer 2,023,600 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Sorcerer 2,023,600 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Sorcerer 2,023,600 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Sorcerer 2,023,600 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Sorcerer 2,023,600 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Sorcerer 2,023,600 points
Pinball Hall of Fame: The Williams Collection: Sorcerer 2,023,600 points